Våre grunnverdier

Våre grunnverdier representerer vår bedriftskultur, hvem vi er og hva vi står for. Disse verdiene er knyttet til vårt interne mål om alltid å bygge på en god atmosfære og samarbeid. Dette gir jobbtilfredsstillelse, noe som til slutt resulterer i suksess.

Sammen er vi sterke

Samarbeid er nøkkelen. Finne de riktige løsningene sammen med kundene og leverandørene og oppnå de beste resultatene sammen med kollegaene våre. Våre folk er grunnlaget for delt suksess, en kombinasjon av erfaring og nye koster. Hos AS Scanor; "Success is booked together!"

Grip sjansene

Verden rundt oss er i stadig endring. Denne dynamikken krever kontinuerlig utvikling av mennesker og organisasjoner. Derfor er det viktig at våre folk er ressurssterke og proaktive. Hos AS Scanor mener vi også at du selv må gripe sjansene med begge hender. Vær ambisiøs og tenk framover. Tillat deg selv å vokse som individ og som organisasjon.

Lidenskap er starten på alt

Lidenskap for yrket sikrer at et entusiastisk og lidenskapelig team står klart til å hjelpe kundene våre. Lidenskap hjelper oss å forfølge våre mål. Lidenskap fører til nye idéer og nyskaping. Det får oss til å yte mer enn forventet.

Oppmerksomhet til hverandre

Vi arbeider sammen med respekt og vennlighet. Vi vokser og utvikler oss ved å lytte og aktiv stille spørsmål til hverandre og kundene våre. Integritet og pålitelighet er viktige verdier for oss. Det er en del av hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Vi har som motto "Alt handler om mennesker!"